woensdag 17 juni 2009

Opening of the multilingual landscaping project in Dichterswijk

Cats, Huijgens, Hooft and Da Costa have not dare to dream it: their poems in life-size on a wall in Russian, English, German, Italian, Chinese, Arabic, Croatian and Turkish.

Please use google translate for more information:

Cats, Huijgens, Hooft en Da Costa hebben het vast niet durven dromen: hun dichtregels levensgroot op de muur in het Russisch, Engels, Duits, Italiaans, Chinees, Arabisch, Kroatisch en Turks.

UITNODIGING aan dichterswijkers, betrokkenen, vrienden en andere poëten.

Dichterbijhuis, een bijzonder initiatief in de Utrechtse Dichterswijk.
Onthulling door wethouder Marka Spit op vrijdag 12 juni, 17.00 uur.

Er komen dichtregels en portretten van Cats, Hooft, Huijgens en Da Costa op de muren in de Jacob Catsstraat!

Fotografen uit de buurt hebben in de afgelopen winter honderden buurtbewoners gefotografeerd, bij hun voordeur of ergens in de straat, alleen, met het hele gezin of met de buren. Deze foto’s worden klein afgedrukt en zo’n 600 foto’s vormen een portret van een dichter. Vanaf de overkant van de straat zie je een groot portret van de dichter, kom je er dichtbij, dan zie je bekende gezichten. ‘Nieuwe gezichten bij oude gedichten’ dus, het zijn immers de bewoners, die het veranderende gezicht van de Dichterswijk bepalen.

Heel veel talen
Onder de portretten – op straatniveau – komen er dichtregels op de muur. De keuze van de dichtregels en hoe en waar ze op de muur zouden komen, is uitgebreid besproken tijdens het maandelijkse ‘Dichterscafé’ en op een feestelijke bijeenkomst in de straat. De definitieve keuze is bepaald met huis-aan-huis verspreide stembiljetten en bekend gemaakt op een bijeenkomst op Gedichtendag 2009. De regels zijn vertaald in de moedertalen van een aantal bewoners. Cats, Huijgens, Hooft en Da Costa hebben het vast niet durven dromen: hun dichtregels levensgroot op de muur in het Russisch, Engels, Duits, Italiaans, Chinees, Arabisch, Kroatisch en Turks. En wij zijn er in de buurt erg leuk samen mee bezig geweest!

Wijk doet naam eer aan
Op verschillende andere plaatsen in de Dichterswijk staan al gedichten op de muur: In de Coornhertstraat in steen gehouwen regels van deze dichter. Een sms-gedicht van Ingmar Heytze in de Heycopstraat en een gedicht van Aziz Araab (in Nederlands en Tamazight) in de Tesselschadestraat. In verschillende andere straten worden plannen gemaakt voor gedichten op de muur. UitvoeringKunstenaars en buurtbewoners zijn momenteel bezig met het schilderen van de regels op de muren in de Jacob Catsstraat. Op maandag 18 mei is met de werkzaamheden begonnen, op 29 mei moet het kunstwerk af zijn. Met een hoogwerker worden de enorme portretten op de muren gemonteerd, ter hoogte van de 1e etage.

Voor meer informatie: Wien de Smet, J. Catsstraat 5 tel. 030 2945889, e-mail: dichterbijhuis@telfort.nl

Dichterbijhuis is een project van bewoners van de Dichterswijk, in samenwerking met De Ruimte Ontwerpers; RUSP; Annemoon van Steen; BestImage en met (financiële) hulp van het Oranje Fonds; het Leefbaarheidsbudget van gemeente Utrecht; kfHeinfonds, Rabobank; Mitros; DOENJA Dienstverlening en café Midi.