vrijdag 23 oktober 2009

Engels, Duits en Frans op Nederlandse basisscholen nu mogelijk.

Website: Europees platform

Wilt u op uw school ook vakinhoud in het Engels, Duits of Frans aanbieden? En kunt u het zo organiseren dat dat voor minimaal twee en maximaal vier uur per week op het rooster staat in alle groepen (maximaal 15% van de onderwijstijd)? Geef u dan op voor het pilot-project 15% vvto.

Het pilot-project 15% vvto komt voort uit een advies van de Onderwijsraad van juni 2008. Hierin adviseert de Onderwijsraad om een wetswijziging te maken waardoor basisscholen Engels, Duits of Frans als voertaal mogen gebruiken in maximaal vijftien procent van de onderwijstijd. Omdat het Ministerie van Onderwijs graag wil weten of Nederlandse basisscholen dit willen, maar vooral ook of dit mogelijk is, start in januari 2010 het proefproject waarbij de deelnemende scholen via een speciale experimentenwet ontheffing krijgen om gedurende drie jaar vakinhoud in een vreemde taal aan te bieden. Naar aanleiding van de resultaten van het proefproject wordt bepaald of de wetswijziging er komt, zodat er in de toekomst meer scholen vakinhoud kunnen geven in een vreemde taal.

Meer informatie over het project vindt u onder Pilot-project 15% vvto. U kunt zich daar opgeven door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar het Ministerie. Na selectie kunnen per 1 januari 2010 dertig scholen beginnen aan dit project.