dinsdag 24 november 2009

Prinses Laurentien: Wazz up lingofreaks"


Bericht van Christa

Zaterdag 21 november waren Marloes en ik aanwezig op een congres van het Genootschat Onze Taal. Het thema van de dag was "Grenzeloos Nederland". Welke invloed hebben talen op het Nederlands? Met een straattaalse 'Wazz up lingofreaks' opende H.K.H. Prinses Laurentien de dag. Minister Van der Laan ging in op het belang van de Nederlandse taal bij inburgering en integratie. Schrijfster Kristien Hemmerechts gaf op grappige wijze de verschillen weer tussen het Nederlands en Belgisch Nederlands, zoals stappen (met laarsen aan flink te keer gaan i.t.t. uitgaan), doorgaan (weggaan i.t.t. ermee door gaan) en dooddoen (uitdoen zoals bijv. het licht i.t.t. dood gaan). Verder gaf ze een mooi voorbeeld van de vele synoniemen van het werkwoord praten, zoals kletsen, keuvelen, lullen etc.. Maar 'luisteren' kent eigenlijk geen synoniem. Ze riep op om vooral naar elkaar te blijven luisteren! Sharon Unsworth, taalonderzoeker aan de UU benadrukte de voordelen van meertaligheid. Zo zijn meertalige mensen bijvoorbeeeld creatiever. Meertaligheid leidt volgens haar niet tot taalachterstand. Volgens de onderzoeker is het van belang de thuistaal goed te beheersen (bijv. door voor te lezen), dat maakt het leren van een 2e taal makkelijker. Tot slot hebben we het woord van het jaar gekozen: twitteren!