woensdag 7 december 2011

Larbi Edriouch Lezing: 8 december 2011

De Larbi Edriouch lezing, door drs Menno Hurenkamp

Aanbieding van het Advies van Saluti; 'Taal in de toekomst, een ander perspectief'

De komende tijd verandert er veel binnen de gemeente Utrecht. De bezuinigingen spelen hierbij een grote rol en op veel gebieden wordt nieuw beleid ontwikkeld. Ook op het gebied van inburgering. Duidelijk wordt dat de gemeente aan veel migranten geen inburgeringcursus meer zal aanbieden. Hiervoor ontbreken simpelweg de middelen. Vandaar dat de gemeente aan Saluti heeft gevraagd om na te gaan welke rol de Utrechtse welzijns- en vrijwilligersorganisaties hierin zouden kunnen spelen.

Saluti heeft daarom op verzoek van de gemeente het advies 'Taal in de toekomst, een ander perspectief' geschreven. Het advies is gebaseerd op een kwalitatief onderzoek dat Saluti heeft verricht onder migranten- en vrijwilligersorganisaties, werkgevers en deskundigen.

Op donderdag 8 december a.s. wordt tevens de Larbi Edriouch Lezing, uitgesproken. De lezing draagt de naam van voormalig directeur Inburgering Gemeente Utrecht en huidige directeur Taalschool Taalwereld +, Larbi Edriouch. Tijdens deze lezing gaat Menno Hurenkamp, Socioloog en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, in op het onderwerp “ Participatie: plicht of plezier? “

Aansluitend wordt het advies Taalonderwijs in een nieuw perspectief gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Rinda den Besten. Tijdens de bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op het advies en het taalonderwijs in Utrecht.

Programma donderdag 8 december
14.30 Inloop
15.00 Opening en welkom door de voorzitter van Saluti, dhr. Ditter Blom
15.10 Larbi Edriouch lezing wordt uitgesproken door drs.Menno Hurenkamp
15.50 Reactie co-referent dhr. Larbi Edriouch
16.00 Presentatie Advies van Saluti door dhr.Arend Odé
16.15 Aanbieding advies Saluti aan wethouder Rinda den Besten
16.30 Discussie met aanwezigen
16.45 Afsluiting
17.00 Informeel samenzijn, Borrel.

Datum 8 december
Tijd 15.00 tot 18.00 uur met inloop vanaf 14.30 uur

Locatie Silverijn, de Tuinzaal. Plompetorengracht 3, 3512 CA, Utrecht
We horen het graag als u bij de presentatie van het Advies aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via t.cavusoglu@utrecht.nl of telefonisch via 030-286 8217.