dinsdag 29 mei 2012

Kansen en Uitdagingen in Meertaligheid

Op 6 juni 2012 organiseert FORUM in Utrecht een themamiddag over

Kansen en Uitdagingen in Meertaligheid

De taalontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar) in twee talen tegelijk kan positief worden beïnvloed door samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en taalactiviteiten thuis. Met het wegzetten of negeren van meertaligheid worden veel kansen niet optimaal benut. Een bijeenkomst voor besturen en docenten van bassischolen.

Beschrijving van het symposium of de FORUM website