dinsdag 8 juli 2014

Europese Dag van de Talen


 
Eens in het jaar is er een Dag van de Talen. We kennen het fenomeen in Europa sinds 2001, het is dan ook de Europese Dag van de Talen. De dag wil mensen aansporen tot het leren van verschillende talen en de diversiteit aan Europese talen in het zonnetje zetten. De vele verschillende talen zijn het onderhouden en koesteren waard, het is een deel van onze culturele bagage.
 
Op 26 september wordt de jaarlijkse Europese Dag van de Talen gevierd. Voor Utrecht is dit een mooie gelegenheid om stil te staan bij de waarde en de voordelen van meertaligheid, voor individuen en voor de stad als geheel. We willen daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken.

Graag zouden we van u horen, of uw instituut een speciale activiteit gaat organiseren voor deze dag, zodat we de activiteit in een gezamenlijke agenda kunnen opnemen.
Als u ideeën heeft voor (gezamenlijke) activiteiten, als uw organisatie zou willen bijdragen aan de voorbereiding van deze dag, en ook als u vragen heeft, horen we graag van u.

Stuur uw bericht naar: b.girjasing@utrecht.nl

Europe Direct Utrecht wil er samen met u voor zorgen, dat deze dag niet ongemerkt aan onze meertalige stad voorbij gaat.